Practoraat Het Nieuwe Kijken

In opdracht van het Practoraat Het Nieuwe Kijken Devante Notopawiro, Rick Imambaks en Yahaira Gezius, i.s.m. Ruud Winder de brand identity voor het platform “Magic Realism”.