Module Didactiek vanuit eigen vakmanschap (NLQF 5)

De module ‘Didactiek vanuit vakmanschap’ is ontwikkeld voor vakmensen die hun skills willen leren overdragen. Het gaat om ervaren vakmensen die lessen of cursussen (willen) geven vanuit hun eigen ervaring in de praktijk en die zich hiervoor didactisch willen scholen of hun al aanwezige didactische vaardigheden op willen frissen. De module van 420 uur (24 weken) is ingeschaald door NCP-NLQF op het hogere NLQF niveau 5 en is opgenomen in het landelijke register.

De kennis die wordt opgedaan tijdens de module kan binnen de volle breedte van het onderwijs- en scholingsdomein ingezet worden. Dat kan in het reguliere onderwijs (bv. gastlessen of een lessenserie in het po, vo, mbo, hbo, wo), maar ook in de volwasseneducatie, buurthuizen en culturele instellingen in binnen- en buitenland.

Binnen de diversiteit aan contexten waarin de deelnemers functioneren, is de kerntaak altijd gebaseerd op een didactisch (les)plan dat is opgebouwd volgens een drietal geschakelde werkprocessen: 

• het ontwikkelen van een didactisch (les)plan; 
• het uitvoeren en evalueren van het didactisch (les)plan; 
• het professioneel handelen in zijn/haar rol als senior instructeur, cursusleider, educatie medewerker etc.

De examinering wordt gedaan door externe experts die onder toezicht staan van de exameninstelling van stichting sQuare.

Meer info? johan@square.amsterdam

Inschrijven voor Module Didactiek vanuit eigen vakmanschap (NLQF 5)