HIËRARCHIE IN MENSELIJKE BEHOEFTEN

Volgens de psycholoog Abraham Maslow hebben wij mensen 5 basis behoeftes waar we aan moeten voldoen om te kunnen blijven ontwikkelen, een ontwikkeling die lijdt naar zelfactualisering. Volgens zijn theorie zijn de sociale banden die wij als mensen opbouwen er om aan deze behoeftes te voldoen.

Met deze expo wil ik 4 verhalen belichten die mij hebben geïnspireerd en blijven inspireren bij het voldoen van mijn basis behoeftes. De mensen die achter deze verhalen zitten staan niet allemaal even dicht bij mij of elkaar maar hebben allemaal een rol gespeeld in waar ik voorheen was, waar ik nu sta en waar ik naartoe wil. Ik hoop met deze expo mensen te inspireren om naar de sociale banden te kijken die hen ondersteunen in het voldoen van de basisbehoeftes.BEKIJK HIER DE VIRTUELE EXPO

MEET JOSHUA